Magic the Gathering
Magic the Gathering34085 medlemmar 709 inloggade

Användare:

Lösenord:


Bli medlem
Glömt lösenord?

Sök SvenskaMagic
Sök kort:

Sök medlem:

Sök stad:
Sök forumet:

Sök regelterm:

Sök lek:
FORUMET Start | Forumnytt | Sök | Regler | Privata bord  
[ARKIV] ÅRSMöTE 2021: SVENSKAMAGIC JUNIOR Historia: Dokument SvenskaMagi...
Avslutad: §10. Revisorernas berättelse för förra året
Senast läst: 13:49:38, 23/3 -23. Läst 153 gånger.
Discus

Simic
HUVUDVäKTARE
REDAX
MODERATOR
HEDERSMEDLEM
FSVM - KASSöR
Norrköping
@svm s. 5/3 -04

748 rubriker
9360 svar

Avslutad: §10. Revisorernas berättelse för förra året 20:17:12, 17/8 -21  
Nedan finns revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2020-2021 och det går alldeles utmärkt att kommentera den!


Revisionsberättelse för Föreningen Svenskamagic 2020/2021

I egenskap av revisorer i föreningen Svenskamagic har vi granskat föreningens ekonomi och verksamhet för verksamhetsåret 2020/2021. I synnerhet har vi granskat styrelsens beslut och genomförda aktiviteter samt i vilken mån dessa överensstämmer med tidigare årsmötesbeslut, föreningens stadgar, god föreningssed, samt enligt ekonomisk plan.

Det vi kan se i vår granskning av de gångna verksamhetsåret är att det från start fanns en förhoppning om ett mer normalt år efter pandemin och att det skulle gå att genomföra flera event så som man tidigare kunnat göra. Dock tog pandemin ett nytt grepp under hösten vilket resulterade återigen att samtliga event ställdes in, det vi kan se är att styrelsen denna gång hade en bättre beredskap för detta och kunde planera om verksamheten på ett, som vi anser, tillfredsställande sätt.

Den löpande redovisningen av styrelsens aktivitet har under våren 2021 varit något haltande. I synnerhet kan processen gällande skrivande av protokoll och deras uppladdning bli bättre. Vi föreslår att det tas fram en praxis, med eventuella mallar, för att underlätta processen. Som en följd av detta, ha det således stundom varit svårt att löpande följa föreningens arbete, och vi har förlitat oss i stor grad på den sammanfattning och verksamhetsberättelse som inkommit i anslutning till årsmötet 2021.

Styrelsen har inför årsmötet kunnat presentera verksamheten på ett bra sätt som inte har lämnat några frågetecken i vår granskning. Vid en granskning av nämnda handlingar finner vi att styrelsen har agerat utifrån direktiv från årsmötet 2020 samt enligt föreningens stadgar och god föreningssed.

Föreningens bokföring har redovisats på ett adekvat sätt, och vi finner inga anmärkningar på denna. Det bör dock noteras att föreningens intäkter, gällande huvudsakligen medlemsintäkter och Sverokbidrag inte utföll enligt budget, och hade under ett normalt verksamhetsår eventuellt resulterat i ett negativt resultat. Årsmötet och nästa styrelse bör eventuellt budgetera för en mer konservativ uppskattning av dessa intäkter för nästa verksamhetsår.

Utifrån vår granskning yrkar vi på att styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020/2021.


Alexander Midjich & Rikard Johansson
Kalmar & Mölndal den 2021-08-16
 
Stay away from negative people, they have a problem for every solution!
Uppdaterad: 09:23:35, 21/8 -21

Discus

Simic
HUVUDVäKTARE
REDAX
MODERATOR
HEDERSMEDLEM
FSVM - KASSöR
Norrköping
@svm s. 5/3 -04

748 rubriker
9360 svar

1. Revisionsberättelsen 2020-2021... 09:23:54, 21/8 -21  
Revisionsberättelsen 2020-2021 lades till handlingarna!
 
Stay away from negative people, they have a problem for every solution!
BYT BORD TILL


 
  Slippa reklamen? Bli Guldmedlem!