SvenskaMagic

B/G/w Bad Dredge
av Celebrion


4 Shambling Shell
3 Birds of Paradise
3 Stinkweed Imp
2 Elves of Deep Shadow
2 Golgari Rotwurm
2 Golgari Thug
2 Grave-Shell Scarab
2 Llanowar Elves
2 Necroplasm
2 Savra, Queen of the Golgari

4 Castigate

4 Last Gasp
4 Putrefy

2 Phyrexian Arena

9 Swamp
6 Forest
3 Brushland
2 Llanowar Wastes
2 Svogthos, the Restless Tomb
Celebrionkommenterar: Ful dredgelek. Inriktad på kontroll med Shambling Shell + Savra, queen of the Golgari som varelsebroms. Golgari Germination och Golgari Rotwurm funkar som win, vilket även Svogthos, the Restless Tomb gör, som kan bli väldigt stor.
Dra extra kort med Phyrexian Arena för att få dredgea mer.
Castigate mot kort du helst vill slippa.
Tips på bräda är välkomna!
Min budget är begränsad, så tänk på det när ni kommer med tips på förändringar...
Kategori: Turneringsspel
Format: Standard